INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 44 647 12 75
  662 107 803
  rejestracja ogólna
 • 662 105 964
  538 307 692
  rejestracja poradni specjalistycznych
 • 662 105 641
  rejestracja stomatologiczna
 • 784 944 930
  rehabilitacja / RTG
 • 602 627 369
  662 035 199
  Zakład opiekuńczo leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka

Nasze usługi

Onkologia i chemioterapia

Poradnia chemioterapii z oddziałem chemioterapii jednodniowej pełni rolę typowej poradni onkologicznej oraz jednostki zajmującej się leczeniem cytostatykami. W jej obrębie prowadzimy diagnostykę, profilaktykę i leczenie wszystkich nowotworów złośliwych. Niezależnie od diagnostyki i leczenia nowotworów poradnia realizuje wszystkie zadania poradni chorób piersi, prowadząc tym samym diagnostykę , profilaktykę i leczenie także chorób nowotworowych piersi.

Działania poradni wspierane są przez pracujących w naszej placówce lekarzy specjalistów innych dziedzin, przede wszystkim zabiegowych (chirurg onkolog, chirurg ogólny, laryngolog, urolog) i diagnostycznych (patolog, radiolog). Dzięki temu zapewniamy kompleksowe podejście do problemów zdrowotnych naszych pacjentów.                              

Niektóre choroby nowotworowe wymagają diagnostyki i leczenia w tzw. ośrodkach referencyjnych. W tym zakresie  NZOZ  MEDICALL  współpracuje ze wszystkimi jednostkami onkologicznymi w kraju działającymi na podstawie kontraktu z NFZ, zwłaszcza z Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym w Łodzi i Centrum Onkologii – Instytutem w Warszawie.                             

W zakresie chemioterapii onkologicznej leczymy wszystkie rodzaje nowotworów, w których terapie nie wymagają wielodniowej hospitalizacji. Zapewniamy dostęp do wszystkich rodzajów terapii dostępnych w leczeniu ambulatoryjnym i jednodniowym, a na terapie bardziej złożone kierujemy do ośrodków referencyjnych. Zapewniamy krótkie terminy rozpoczęcia leczenia i przyjazne dla pacjenta warunki. Leczenie w systemie jednodniowym jest znacznie lepiej tolerowane przez chorych, gdyż spędzają oni poza domem najwyżej kilka godzin. Po leczeniu zapewniamy stałą, profesjonalną kontrolę i regularną obserwację. W zakresie profilaktyki genetycznej współpracujemy z uznanymi poradniami genetycznymi w województwie łódzkim, kierując pacjentów na badania, a po uzyskaniu konsultacji realizujemy zalecane programy profilaktyczne.