INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 662 107 803
  Po połączeniu usłyszą Państwo lektora i możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie rejestracji:
  1. Lekarze rodzinni i badania laboratoryjne
  2. Lekarze specjaliści
  3. USG, RTG, rehabilitacja
  4. Stomatologia
  5. Hospicjum i opieka domowa
  6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka BVITAL

Nasze usługi

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi, przebywającymi w domu. Świadczenia te są wykonywane bezpłatnie. Pacjenci objęci opieką długoterminową ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w środowisku pacjenta i realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych, oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.  

Kwalifikacja pacjenta do objęcia taką formą opieki odbywa się przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zmodyfikowanej skali Barthel, w której pacjent uzyskał nie więcej niż 40 punktów. Czas sprawowania opieki nad chorym zależy od oceny wg. w/w skali i może trwać dopóki nie przekroczy wymaganych 40 punktów. Spójne działania w środowisku pacjenta opieki środowiskowej i długoterminowej są najbardziej pożądaną i ekonomiczną formą opieki. Pielęgniarka spełniająca funkcję terapeutyczną, opiekuńczą, edukacyjną i wspierającą przyczynia się do poprawy stanu zdrowia pacjenta w jego własnym środowisku, w otoczeniu najbliższej rodziny.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do pobrania.