INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 44 647 12 75
  rejestracja ogólna
 • 44 733 60 62
  rejestracja poradni specjalistycznych
 • 662 105 641
  rejestracja stomatologiczna
 • 44 649 77 24
  sekretariat

Nasze usługi

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi, przebywającymi w domu. Świadczenia te są wykonywane bezpłatnie. Pacjenci objęci opieką długoterminową ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i fachowej opieki pielęgniarskiej udzielanej w środowisku pacjenta i realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych, oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.  

Kwalifikacja pacjenta do objęcia taką formą opieki odbywa się przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zmodyfikowanej skali Barthel, w której pacjent uzyskał nie więcej niż 40 punktów. Czas sprawowania opieki nad chorym zależy od oceny wg. w/w skali i może trwać dopóki nie przekroczy wymaganych 40 punktów. Spójne działania w środowisku pacjenta opieki środowiskowej i długoterminowej są najbardziej pożądaną i ekonomiczną formą opieki. Pielęgniarka spełniająca funkcję terapeutyczną, opiekuńczą, edukacyjną i wspierającą przyczynia się do poprawy stanu zdrowia pacjenta w jego własnym środowisku, w otoczeniu najbliższej rodziny.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do pobrania.