INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 662 107 803
  Po połączeniu usłyszą Państwo lektora i możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie rejestracji:
  1. Lekarze rodzinni i badania laboratoryjne
  2. Lekarze specjaliści
  3. USG, RTG, rehabilitacja
  4. Stomatologia
  5. Hospicjum i opieka domowa
  6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka BVITAL

Nasze usługi

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem, w którym prowadzi się całodobową i czasową opiekę. Świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, uwzględniają kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów.

Pacjenci starający się o przyjęcie do ZOL-u muszą mieć zakończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Celem przyjęcia do zakładu pacjenta jest objęcie całodobową opieką osób niewymagających hospitalizacji, które jednak ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną, nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.

Celem funkcjonowania zakładu jest również przygotowanie pacjenta do powrotu do własnego środowiska rodzinnego. Prowadzimy zarówno odpłatną jak i refundowaną przez NFZ opiekę nad chorymi. Zgodnie z Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z poźn. zm.) pacjent w czasie pobytu w placówce pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania stanowiące miesięcznie 70% emerytury lub renty. Czas przyjęcia do zakładu jest uzależniony od ilości złożonych wniosków.

W trakcie pobytu pacjenta w zakładzie zapewniamy:                               
• całodobową opiekę pielęgniarską,
• opiekę lekarską,
• rehabilitację i usprawnianie pacjentów w zależności od ich stanu zdrowia,
• codzienne wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia pacjenta,
• wysoką jakość usług dzięki odpowiednio przygotowanemu personelowi,
• zaopatrzenie w leki, środki zaopatrzenia ortopedycznego, tj. pieluchomajtki, środki opatrunkowe itp.
• opiekę duszpasterską. 

Podstawą przyjęcia do ZOL-u jest skierowanie wydane przez lekarz POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta w szpitalu. Dokumentacja niezbędna do wypełnienia i złożenia takiego wniosku jest dostępna w Placówce oraz do pobrania ze strony w plikach poniżej.