INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 44 647 12 75
  662 107 803
  rejestracja ogólna
 • 662 105 964
  538 307 692
  rejestracja poradni specjalistycznych
 • 662 105 641
  rejestracja stomatologiczna
 • 784 944 930
  rehabilitacja / RTG
 • 602 627 369
  662 035 199
  Zakład opiekuńczo leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka

Projekty unijne

 • Nasze usługi
 • Nasi lekarze
 • Biuletyn
 • Strefa wiedzy

Bezpłatna Rehabilitacja Lecznicza


Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Leczniczą

Program adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w tym w szczególności:

#z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchowości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii;

#z chorobami kręgosłupa;

#z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien),
których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.


Projekt skierowany jest do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku racy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy z powodu czynników zdrowotnych, lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym 500 osób (250 kobiet i 250 mężczyzn) z następujących powiatów:


A. piotrkowski: NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych Wlazło Sp. j. ul. Poniatowskiego 3, 97-318 Czarnocin, NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice, GZOZ w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica, NZOZ RO – MED. s.c. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, NZOZ SUL MED., ul. Piotrkowska 26/30 Sulejów, Filia w Ręcznie, ul. Główna 58, 97-510 Ręczno, NZOZ SUL MED, ul. Piotrkowska 26/30 Sulejów, Filia w Trzepnicy, Trzepnica 10, 97-352 Łęki Szlacheckie, NZOZ SUL MED, ul. Piotrkowska 26/30, 97-330 Sulejów, AMICUS MED R.W. Szymańscy Sp. j. , ul. Sportowa 32/34, 97-320 Wolbórz, NZOZ Zespól Poradni Lekarskich s.c. ul. Kościuszki 19, 97-371 Wola Krzysztoporska,,
Projekt „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów sąsiadujących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

B. m. Piotrków Trybunalski: NZOZ "MEDICALL" ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski, NZOZ „Twoje Zdrowie” ul. Łódzka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski, Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego NZOZ „SANTE”, ul. Garbarska 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski, Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego NZOZ „ TWOJA PORADNIA LEKARSKA s.c.” ul. Garbarska 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski,

C. tomaszowski: AMICUS MED. R.W. Szymańscy Sp.j. . Filia w Będkowie, ul. Reymonta 5, 97-319 Będków, GZOZ w Ujeździe, ul. Parkowa 4, 97-225 Ujazd, NZOZ „KALINA” ul. Kościelna 19, 97-225 Ujazd,

D. opoczyński: Przychodnia Rodzinna M. Kuśmierski, M. Szymański Sp. j. Filia: 26-307 Białaczów, Plac Wolności 29A, Poradnia Lekarza POZ, SPZOZ Paradyż, ul. Polna 1, 97- 333 Paradyż, NZOZ Poradnia Lekarza POZ, ul. Wolności 4, 26-330 Żarnów,

E. radomszczański: SPZOZ w Kodrębie, ul. Niepodległości 25, 97-512 Kodrąb, SPZOZ w Kamieńsku, ul. Wieluńska 23, 97-360 Kamieńsk, SPZOZ Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice,

F. bełchatowski: NZOZ DRUŻBICE, Drużbice 20A, 97-403 Drużbice, NZOZ w Klukach, 97-415 Kluki 51, Kleszczowska Przychodnia SALUS Sp. z o. o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów.


Zgłoszenie  do programu wymaga zgody lekarza POZ na uczestnictwo w programie i wypełnienie  dokumentu, tzw. Zalecenia udziału w programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego – załącznik A.

POZ współpracujące w ramach Projektu:

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta decyduje lekarz udzielający pierwszej porady rehabilitacyjnej w oparciu o szczegółowy wywiad z pacjentem. Lekarz weryfikuje, czy pacjent spełnia kryteria włączenia do Programu.
Po uzyskaniu zgody pacjenta na udział w Projekcie, lekarz ustala program usprawnienia leczniczego  (m.in. wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne).
Po procesie kwalifikacji, Program dla każdego pacjenta składać się będzie z następujących elementów:
maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez okres 3 tygodni (15 dni),
element edukacyjny w zakresie codziennej aktywności fizycznej - nauka prawidłowych wzorców ruchowych i przygotowanie przykładowych ćwiczeń przez fizjoterapeutę,
warsztaty psychoedukacyjne – cykl 4 spotkań (w tym 3 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem),
końcowa konsultacja – druga rehabilitacyjna porada lekarska, podczas której lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych interwencji i określi dalsze zalecenia,
ocena skuteczności Programu – trzecia rehabilitacyjna porada lekarska, podczas której lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych zaleceń,
możliwość udziału w spotkaniach pacjenckiej grupy wsparcia dla osób realizujących Program do roku po jego zakończeniu.

Wszystkie świadczenia realizowane w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem: fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog.
Program zakłada  długotrwałą, kilkutygodniową współpracę, której celem jest wypracowanie odpowiednich zachowań zdrowotnych u pacjenta i ich podtrzymanie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

BIURO PROJEKTU:

Instytut Zdrowia Medicall Sp. z o.o. Sp.k.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wojska Polskiego 77
tel. 44 649 77 24
fax: 44 649 77 24
e-mail: sekretariat@medicall.com.pl

HARMONOGRAM:

Wrzesień – Listopad 2018 – Informacja i promocja Projektu pn. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów sąsiadujących”. Rekrutacja uczestników – konsultacje z lekarzem POZ.
Październik – Grudzień 2018 – Realizacja Projektu – rekrutacja uczestników – pierwsza rehabilitacyjna porada lekarska (kwalifikacja do Programu).
Listopad 2018 – Maj 2019 – Realizacja Projektu – rehabilitacja z elementami edukacji (cykl 15-dniowy) oraz warsztaty psychoedukacyjne (cykl 4 warsztatów).
Grudzień 2019 – Czerwiec 2019 – Realizacja Projektu – druga rehabilitacyjna porada lekarska (konsultacja końcowa).
Marzec – Październik 2019 – Realizacja Projektu – trzecia rehabilitacyjna porada lekarska realizowana po ok. 3 miesiącach od konsultacji końcowej (ocena skuteczności Programu).