INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 44 647 12 75
  662 107 803
  rejestracja ogólna
 • 662 105 964
  538 307 692
  rejestracja poradni specjalistycznych
 • 662 105 641
  rejestracja stomatologiczna
 • 784 944 930
  rehabilitacja / RTG
 • 602 627 369
  662 035 199
  Zakład opiekuńczo leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka

Projekty unijne

 • Nasze usługi
 • Nasi lekarze
 • Biuletyn
 • Strefa wiedzy

Bezpłatna Rehabilitacja Lecznicza


Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Leczniczą

Program adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w tym w szczególności:

#z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchowości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii;

#z chorobami kręgosłupa;

#z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien),
których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.


Projekt skierowany jest do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku racy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy z powodu czynników zdrowotnych, lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym 500 osób (250 kobiet i 250 mężczyzn) z następujących powiatów:

- piotrkowski,
m. Piotrków Trybunalski

- tomaszowski,

- opoczyński,

- radomszczański,

- bełchatowski.


Zgłoszenie  do programu wymaga zgody lekarza POZ na uczestnictwo w programie i wypełnienie  dokumentu, tzw. Zalecenia udziału w programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego – załącznik A.

POZ współpracujące w ramach Projektu:

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta decyduje lekarz udzielający pierwszej porady rehabilitacyjnej w oparciu o szczegółowy wywiad z pacjentem. Lekarz weryfikuje, czy pacjent spełnia kryteria włączenia do Programu.
Po uzyskaniu zgody pacjenta na udział w Projekcie, lekarz ustala program usprawnienia leczniczego  (m.in. wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne).
Po procesie kwalifikacji, Program dla każdego pacjenta składać się będzie z następujących elementów:
maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez okres 3 tygodni (15 dni),
element edukacyjny w zakresie codziennej aktywności fizycznej - nauka prawidłowych wzorców ruchowych i przygotowanie przykładowych ćwiczeń przez fizjoterapeutę,
warsztaty psychoedukacyjne – cykl 4 spotkań (w tym 3 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem),
końcowa konsultacja – druga rehabilitacyjna porada lekarska, podczas której lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych interwencji i określi dalsze zalecenia,
ocena skuteczności Programu – trzecia rehabilitacyjna porada lekarska, podczas której lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych zaleceń,
możliwość udziału w spotkaniach pacjenckiej grupy wsparcia dla osób realizujących Program do roku po jego zakończeniu.

Wszystkie świadczenia realizowane w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem: fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog.
Program zakłada  długotrwałą, kilkutygodniową współpracę, której celem jest wypracowanie odpowiednich zachowań zdrowotnych u pacjenta i ich podtrzymanie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

BIURO PROJEKTU:
Instytut Zdrowia Medicall Sp. z o.o. Sp.k.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wojska Polskiego 77
tel. 44 649 77 24
fax: 44 649 77 24
e-mail: sekretariat@medicall.com.pl

HARMONOGRAM:
Wrzesień – Listopad 2018 – Informacja i promocja Projektu pn. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów sąsiadujących”. Rekrutacja uczestników – konsultacje z lekarzem POZ.
Październik – Grudzień 2018 – Realizacja Projektu – rekrutacja uczestników – pierwsza rehabilitacyjna porada lekarska (kwalifikacja do Programu).
Listopad 2018 – Maj 2019 – Realizacja Projektu – rehabilitacja z elementami edukacji (cykl 15-dniowy) oraz warsztaty psychoedukacyjne (cykl 4 warsztatów).
Grudzień 2019 – Czerwiec 2019 – Realizacja Projektu – druga rehabilitacyjna porada lekarska (konsultacja końcowa).
Marzec – Październik 2019 – Realizacja Projektu – trzecia rehabilitacyjna porada lekarska realizowana po ok. 3 miesiącach od konsultacji końcowej (ocena skuteczności Programu).