INSTYTUT ZDROWIA
MEDICALL
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski


pon.-pt.:
8.00-21.00
 • 662 107 803
  Po połączeniu usłyszą Państwo lektora i możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie rejestracji:
  1. Lekarze rodzinni i badania laboratoryjne
  2. Lekarze specjaliści
  3. USG, RTG, rehabilitacja
  4. Stomatologia
  5. Hospicjum i opieka domowa
  7. Szczepienia COVID-19
 • 602 627 369
  zakład opiekuńczo-leczniczy
 • 44 649 77 24
  sekretariat
 • 696 721 214
  medycyna estetyczna i dietetyka BVITAL

Projekty unijne

PROJEKT REHABILITACJA

W okresie od 03.01.2022 do 30.06.2023 Instytut Zdrowia MEDICALL realizuje projekt:
„Program rehabilitacji leczniczej w Instytucie Zdrowia Medicall”


DLA KOGO?
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z następujących powiatów:
Miasto Piotrków Trybunalski
piotrkowski,
tomaszowski,
radomszczański,
bełchatowski,
w wieku aktywności zawodowej, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, u których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, tak aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.
CELE
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rehabilitację regionalnej społeczności, mieszkańców z woj. łódzkiego, co umożliwi im utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej poprzez udział w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.
Rezultatem działań projektu będzie poprawa sprawności psychofizycznej uczestników projektu oraz ich zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, zmniejszenie u nich natężenia dolegliwości bólowych, podniesienie ich wiedzy na tematy związane z dietą, aktywnością fizyczną, występowaniem chorób grzbietu i kręgosłupa.
ZAKRES PROJEKTU
Uczestnik projektu otrzymuje:
I poradę rehabilitacyjną (kwalifikację medyczną)
Rehabilitację z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów
Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut)
II poradę rehabilitacyjną (końcową konsultację)
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne.
KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Kryteria formalne:
Miejsce zamieszkania na terenie powiatów woj. łódzkiego: M. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski
Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie
Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym
Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”, realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie
Kryteria merytoryczne:
wiek 50 lat i więcej – 1 pkt
kobiety – 1 pkt
wykonywanie pracy siedzącej – 1 pkt
osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 4 pkt
ZGŁOSZENIE DO PROEKTU
Odbierz dokumenty rekrutacyjne niezbędne do udziału w Projekcie „Program rehabilitacji leczniczej w Instytucie Zdrowia Medicall” w Biurze projektu lub pobierz ze strony www.medicall.com.pl
Przynieś/wyślij zgłoszenie:
stacjonarnie do Biura projektu
elektronicznie poprzez skrzynkę mailową: projektrehabilitacja@medicall.com.pl
tradycyjnie poprzez operatora pocztowego na adres Biura projektu
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Biuro projektu: Instytut Zdrowia MEDICALL
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77
tel. 662 107 803 wew. 3
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8-21
www.medicall.com.plFORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA: